บันทึก training data science EP 13: Regularization – Optimization ด้วย Regularization

ข้อมูลของเราไม่มีทางที่จะทำกราฟได้อย่างสวยงามอยู่แล้วฮะ จะต้องมี Outlier แน่ๆ ล่ะ แล้วเราจะจัดการยังไงได้บ้างนะ เพื่อให้ model ของเรามันจัดการได้ และไม่เกิด overfitting…