มาลอง docker-compose กันเถอะ

Dockerfile และ docker-compose ใช้สร้าง image และ container ได้หลากหลายแบบ ใช้คล่องๆ แล้วเราจะสามารถ develop ได้ง่ายเหมือนพลิกฝ่ามือเลยฮะ…

Let's try: Docker-compose

Dockerfile and docker-compose are tools to create an image or a cluster of images by ourselves. It's like unleash our creativity on devops.…