ย้ายบ้านมา Ghost

โพสต์นี้เขียนตอนที่เราย้ายบล็อกมาอยู่ใต้ร่วมเงาของ Ghost เรียบร้อยแล้วนะ…

Move to Ghost

This has been written after I completely and officially migrated this blog from Wordpress to Ghost…