Mental toughness ในวันที่ใกล้แตกสลาย

ก่อนหน้านี้ เจอมรสุมโจมตีทางจิตใจ จนสัปดาห์ที่แล้ว ดาวน์หนักมาก เครียดเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องเงิน ลามไปเรื่องอนาคต…