REGEX ไม่เล็กนะครับ

Regular Expression ถูกใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบและแก้ไขข้อความที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับทุกภาษาโปรแกรมมิ่งเลยล่ะฮะ…